privasi

Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan
maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau
menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi
bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih
berkesan dan efektif.
Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat lain akan dikumpul semasa anda melayari eLesen ini kecuali maklumat yang
dikemukakan oleh anda melalui pendaftaran sebagai pengguna sistem dan pemohon
lesen/permit.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
Laman ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk eLesen ini
sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai
dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar
privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering
melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia
digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.