penafian

Penafian
Majlis Bandaraya Petaling Jaya tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau
kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat, atau daripada kecacatan
atau kesilapan kandungan di dalam eLesen ini.